Spännande läsning om vargen…

De runt 200 000 vargar som finns kvar i världen är utspridda i 58 länder och återfinns i hög grad i små fragmenterade populationer utan större kontakt med varandra, utom i Kanada, Alaska och inre Asien. Professor Paul Ehrlich vid Stanforduniversitetet menar att man även måste ta hänsyn till hotade lokala populationer eftersom försvinnande popu- lationer är ett förstadium till artutdöende. Många små lokala förluster blir tillsammans stora förluster. En population utrotas här och en annan där, och innan man vet ordet av har man en utrotningshotad art. Därför är varje vargpopulation viktig att bevara.

Dela: