Devils Heart

Från albumet Part ONE med sonen Jimmy Nordin. Låten heter Devils Heart och Jimmy översätter den till Försäkringskassans sång passande nog 🙂

Dela: